Hyppää pääsisältöön

17.11.2022

Jyväskylän varhaiskasvatuksen alueellinen varahenkilöjärjestelmä tuo päiväkotiryhmissä työskenteleville varhaiskasvatuksen ammattilaisille tutut apukädet ja -tekijät arjen keskelle.
Kuva
Neljä lasta leikkii lumessa / Dolly Aittanen. Kuva Dolly Aittanen

Varahenkilö voi tulla nimettyjen päiväkotien lapsiryhmiin paikkaamaan henkilökunnan lyhyitä poissaoloja. Varahenkilö myös kiertää lapsiryhmissä säännöllisen viikkolukujärjestyksen mukaisesti ja vapauttaa varhaiskasvatuksen opettajia suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöhön. 

Varahenkilö kuuluu nimettyjen päiväkotien henkilökuntaan, jolloin lapset, lasten huoltajat, päiväkodit, päiväkodin henkilökunta ja toimintakulttuuri ovat hänelle tuttuja. Lapsiryhmissä työskentelevät aikuiset saavat rinnalleen aina tutun osaajan, joka tuntee päiväkodin ja lapsiryhmän käytänteet.  

Jokaisella esimiesalueella työskentelee 2–4 varahenkilöä, riippuen alueen päiväkotien koosta, sijainnista tai toiminnasta.   

Mäki-Matin ja Nisulan päiväkodeissa on neljä lastenhoitaja-varahenkilöä 

Mäki-Matin ja Nisulan päiväkotien muodostamalla esimiesalueella työskentelee neljä varahenkilöä, kaksi kummassakin päiväkodissa. Varahenkilöt ovat koulutukseltaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajia.  

-Mäki-Matin ja Nisulan alueen etuna on, että päiväkodit sijaitsevat maantieteellisesti lähekkäin. Molempien päiväkotien toinen varahenkilö kulkee lapsiryhmissä säännöllisen lukujärjestyksen mukaan ja vapauttaa varhaiskasvatuksen opettajia toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen sekä työvuorosuunnittelijaa työvuorojen suunnitteluun. Toinen varahenkilö paikkaa äkillisiä sairauspoissaoloja ja liikkuu joustavasti molemmissa päiväkodeissa tarpeen mukaan, kuvaa päiväkotien johtaja Ulla Puusaari.  

Järjestelmä on toiminut käytännössä hyvin. Tyytyväisiä ovat olleet päiväkodin johtajan lisäksi niin lapsiryhmiin kiinnitetyt työntekijät kuin varahenkilöt itsekin. Pedagogisesti hyvin suunniteltu arki tuo iloa ja tyydytystä kaikille ja vaikuttaa kaikkien hyvinvointiin.  

Kuva
Lapsiryhmä leikkii värikkäillä dubloilla penkin vieressä. Kuva Dolly Aittanen

- Varahenkilöt ovat kiinteä osa työyhteisöä ja he ovat aina tervetulleita lapsiryhmiin. Olemme vuosien varrella tehneet pitkäjänteistä työtä sen eteen, että Mäki-Matti ja Nisula on yksi alue ja henkilökunta siirtyy toimintavuosittain tarpeen mukaan näiden kahden päiväkodin välillä. Meillä on yhteiset suunnittelupäivät ja pedagogiset palaverit sekä välillä myös yhteiset työillat. Kummankin talon henkilökunta on toisilleen tuttuja ja liikkuminen eri ryhmissä koko alueella on helppoa. Varahenkilöt ovat tuttuja myös lasten huoltajille. He osallistuvat vanhempainiltoihin, missä esittelevät itsensä sekä kertovat omasta roolistaan lapsiryhmissä, Ulla Puusaari sanoo.  

-On helppoa ja rauhallista lähteä toiminnan suunnittelu- ja arviointityöhön, kun tuttu varahenkilö, joka tuntee lapset, heidän tarpeensa, temperamenttinsa ja vahvuutensa sekä ryhmän pedagogiikan ja tavat toimia, tulee ja ottaa homman haltuun. Tutut varahenkilöt auttavat siinä, että vaikka joku aikuisista on poissa, sujuu arki odotetusti ja mallikkaasti, toteaa varhaiskasvatuksen opettaja Virpi Paavola.  

-Työ on monipuolista, antoisaa ja omaan mielenmaisemaani tarpeeksi liikkuvaista. Pidän siitä, että lapset, aikuiset ja työympäristö vaihtuvat välillä jopa päivittäin. Koen kuuluvani koko esihenkilöalueen kaikkiin tiimeihin, joten lapsiryhmiin siirtyminen on helppoa ja tuttua. Koen itseni todella tervetulleeksi ryhmään kuin ryhmään, kuvaa varahenkilönä työskentelevä Kaisa Paananen.  

Varahenkilöjärjestelmä tukee päiväkodin henkilöstön työssäjaksamista ja lisää työtyytyväisyyttä  

Kun tuttu varahenkilö tulee paikkaamaan sairastunutta tai suunnittelutyötä tekevää lapsiryhmän aikuista, jatkuu ryhmän toiminta normaalisti päiväsuunnitelman mukaisesti.  

-Tuttujen varahenkilöiden tullessa tuuraamaan esimerkiksi suunnitteluajalla, voi täysin keskittyä suunnitteluun. Lapsiryhmässä toiminta jatkuu normaalisti, eikä tarvitse toisella korvalla valvoa, että pärjääkö ryhmä varahenkilön kanssa.  Lasten ja huoltajienkin näkökulmasta hyvin sujuneet päivät ja siitä saatu välitön palaute auttavat todella paljon jaksamiseen, Virpi Paavola kuvaa.  

Varahenkilön työ vaatii tekijältä joustoa, hyvää muistia, nopeaa tilanteen haltuunottoa, hyviä sosiaalisia taitoja ja kaikenlaisten ihmisten kanssa toimeentuloa. Hyvä työympäristö on kuitenkin oleellisin asia.  

-Mäki-Matin ja Nisulan esihenkilöalueella on pidetty huoli, että varahenkilöiden on hyvä tehdä töitä. Työpanostamme ja näkemyksiämme arvostetaan. Lisäksi joustavuus työntekoon tapahtuu molempiin suuntiin. Vapaapäivät sovitaan aina yhdessä ja muutkin nopeat aikataulumuutokset hoituvat joustavasti, varahenkilö Kaisa Paananen toteaa.  

Varahenkilöjärjestelmä mahdollistaa myös työkiertoa ja halutessaan ryhmään kiinnitetty lastenhoitaja voi siirtyä välillä varahenkilöksi ja päinvastoin. Nisulan päiväkodissa tällä hetkellä lastenhoitajana työskentelevällä Hanna Eskelisellä on kokemusta myös varahenkilötyöstä. Kun varahenkilöstö on kiinteä osa kummankin päiväkodin henkilöstöä, voi omaa työtään välillä katsoa ja kehittää hieman eri roolista.  

-Kun päiväkoti, lapset ja huoltajat ovat tuttuja, on kynnys ryhmään siirtymisestä ja ryhmästä varahenkilöksi matala. Eri tehtävissä voi myös hyödyntää itseään erityisesti kiinnostavia teemoja, kuten esimerkiksi leikkikerhon vetämistä, kertoo lastenhoitaja Eeva-Liisa Koistinen.  

-Varahenkilö jakaa myös ajatuksia muun muassa eri ryhmien toimintamalleista, haasteista ja onnistumisista. Näin ryhmät saavat tietoa ja ymmärrystä toistensa tavoista toimia. Hyviä käytänteitä voidaan hyödyntää sitten oman ryhmän toiminnassa, Eeva-Liisa Koistinen jatkaa.  

Lastenhoitajana Nisulan päiväkodissa työskentelevä Hanna Eskelinen siirtyi varahenkilön tehtävästä ryhmään kiinnitetyksi lastenhoitajaksi maaliskuussa 2021.   

-On ollut mukavaa toimia samojen ryhmän lasten kanssa päivittäin. Nähdä tarkemmin heidän ilonsa, surunsa ja kehittymisensä. Yhteistyö huoltajien kanssa on myös erilaista, kun kohtaamme päivittäin, Hanna toteaa. 

Oma osaaminen karttuu matkan varrella ja ymmärrys kasvatustyöstä eri rooleista käsin lisää yhteishenkeä.  

-Lastenhoitajan työn tekeminen kahdesta näkökulmasta on ollut avartavaa. Varahenkilön roolissa työskenteleminen antoi hyvin laajan kuvan siitä, kuinka eri tavalla eri ryhmissä tehdään työtä.  Se antoi myös näkökulmaa koko talon toiminnasta. Ryhmässä kiinteästi työskentely taas näyttää työn haasteet ja vastuut ihan eri tavalla kuin varahenkilön työssä. Olen kokenut erittäin hyvänä nähdä nämä molemmat roolit. Osaan arvostaa paremmin kummankin työn hyviä puolia, sanoo Hanna Eskelinen. 

Teksti: Minna Hakkarainen 
Kuva: Dolly Aittanen