Hyppää pääsisältöön

4.8.2022

Ensimmäistä kertaa syyskaudella kokoontuvan Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä ovat tiistaina 9.8. muun muassa asemakaavoituksen taksat. Myös edellisessä kokouksessa pöydälle jääneen Schaumanin linnan kaavamuutoksen käsittely jatkuu.
Kuva
Valkoiset Jyväskylä-kirjaimet. Kuva Sami Lamminaho

Asemakaavoituksen taksoja tarkistetaan

Asemakaavojen, asemakaavamuutosten ja tonttijakojen laatimisesta perittäviä maksuja sekä niihin liittyviä tiedottamiskuluja esitetään korotettavaksi vastaamaan aiempaa paremmin todellisia kustannuksia. Kaavahankkeiden maksuluokkia on taksojen päivityksen yhteydessä selkeytetty ja lisätty uusi luokka vaikutuksiltaan merkittäviin kaavoihin. Laskutuskäytäntö muuttuisi kaksiosaisesta kolmevaiheiseksi. Kaupunkirakennelautakunnan hyväksyessä taksat esityksen mukaisesti uutta hinnastoa hyödynnettäisiin 1.9.2022 ja sen jälkeen haetuissa kaavamuutoksissa.

Schaumanin linnan asemakaavamuutoksen käsittely jatkuu

Kaupunkirakennelautakunta päätti kokouksessaan 21.6.2022 jättää Schaumanin linnan asemakaavamuutoksen pöydälle ja jatkaa sen käsittelyä tulevassa kokouksessa. Lutakossa sijaitsevan Schaumanin linnan alueella on tarkasteltu alueelle jo aiemmin mahdollistetun rakentamisen käyttötarkoitusta sekä tarkennettu alueen suojelumääräyksiä alueen arvot paremmin huomioon ottaviksi. Kaavaluonnoksessa korttelialueen käyttötarkoitus on laajennettu osittain liikerakentamisesta myös asumisen sallivaksi. Maisemallisesti keskeiselle sijainnille ja merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön toteutuvan rakentamisen tulee olla kaupunkikuvallisesti erittäin korkealaatuista. Kaavamuutoksessa alueen rakennusoikeus vähenee nykyisestä.

Kaavan verkkosivut

Kokouksen esityslista ja pöytäkirja

Kaikki kaupunkirakennelautakunnan kokoukseen etenevät asiat ovat luettavissa liitteineen lautakunnan kokouksen esityslistalta. Linkit kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan löytyvät lautakunnan verkkosivulta. Materiaalit ovat pdf-tiedostomuodossa.