Hyppää pääsisältöön

8.7.2020

Koronaviruksen aiheuttama epidemia seurannaisvaikutuksineen on aiheuttamassa Jyväskylän taloudelle kovan iskun. Tämänhetkinen arvio tälle vuodelle kertyvästä alijäämästä on yli 50 miljoonaa euroa.
Kuva
Kesäinen Jyväskylän maisema avautuu Harjulta. Kuva Juhani Mikkola VideoDrone Finland Oy

Summa koostuu ennen kaikkea verotulojen pienenemisestä. Myös asiakasmaksuja kertyy vähemmän, kun kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat kiinni ja osa palveluista vajaakäytössä. Toisaalta syntyy lisäkuluja epidemian hoidosta ja siihen varautumisesta.

– Arvioon liittyy toki paljon epävarmuuksia. Emme tiedä vielä epidemian kestoa, laajuutta tai rajoitustoimien vaikutuksia. Samoin on auki, kuinka nopeasti talous toipuu ja kuinka paljon työttömyys kasvaa, Jyväskylän kaupungin talous- ja strategiajohtaja Lasse Leppä huomauttaa.

– Tilanne on todella poikkeuksellinen. Viime vuodelta lähti talouden pohja pois pääosin verokorttiuudistuksen takia ja meille kertyi alijäämää 31,2 miljoonaa euroa. Nyt perään tuli vielä tämä kovempi isku. Vaikutukset eivät tule rajoittumaan vain tähän vuoteen, vaan jäljet tulevat olemaan pitkät, Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto arvioi.

Asioita on laitettava tärkeysjärjestykseen

Koivisto ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela painottavat, että tällä hetkellä ensimmäinen ja tärkein tehtävä on huolehtia ihmisten terveydestä ja turvallisuudesta – koronaviruksen aiheuttama tilanne on resursoitava ja hoidettava. Samalla on kuitenkin mietittävä taloudellista tilannetta ja suunniteltava toimenpiteitä, joiden avulla selvitään eteenpäin.

– Helpolla tästä ei selvitä. Koronaviruksen aiheuttama tilanne on aivan poikkeuksellinen. Kuntatalouden tasapainottaminen on tehtävä viisaasti eikä edellisen laman aikana tehtyjä virheitä tule toistaa. On tärkeää, että toimintaa ja palveluita kehitetään ja tästä kriisistä saadut opit hyödynnetään. Kyse on koko tulevan valtuustokauden mittaisesta urakasta, joka pitää tehdä niin, että pidämme mahdollisimman hyvin huolta kuntalaisten hyvinvoinnista ja samalla teemme toimia elinvoiman ja talouden kantokyvyn vahvistamiseksi, Lumela sanoo.

– Selvää on, ettei tilanteesta selvitä ilman vaikutuksia ja kaikkia mahdollisuuksia tullaan tarkastelemaan. Tämä tarkoittaa niin tuloja, palvelurakennetta kuin omaisuuseriä, Koivisto täydentää.

– Kuten vaikeissa tilanteissa yleensä, meidän on pystyttävä kirkastamaan perusasiat, jotka meidän on hoidettava kunnolla. On tehtävä valintoja siitä, mitä asioita säilytetään ja hoidetaan, mitä kehitetään ja mistä luovutaan. Tärkeää on, että näitä valintoja pystytään katsomaan kokonaisuutena yli sektorirajojen ja myös kaupunkilaiset pitää saada mukaan mietintään. Oleellista on turvata asukkaiden hyvinvointi, Lumela vielä toteaa.

Teksti: Ismo Myllylä

Tulevaan valmistaudutaan koronaviruksen varjossa

Koronaviruksen aiheuttama epidemia ja sen seurannaisvaikutukset tuntuvat jo nyt Jyväskylän kaupungin taloudessa ja toiminnassa. Päättyneet ja käynnissä olevat yt-neuvottelut koskevat valtaosaa kaupungin henkilöstöstä. Samoin kulttuuri- ja taidelaitosten Jyväskylän Sydän -hankkeesta päättäminen siirtyy vähintään syksyyn ja Hippos2020 etenee aiemmin kaavailtua hitaammin.

– Yt-neuvottelut ovat tarpeelliset, koska työn tarve monissa toiminnoissa on vähentynyt. Haemme myös mahdollisuuksia sisäisiin siirtoihin ja järjestelyihin, joilla voimme vastata tuleviin tilanteisiin. Isoista hankkeista päättämistä on puolestaan järkevää siirtää aikaan, jolloin näkymät ovat selkiintyneet. Jo päätettyjen ja meneillään olevien investointien toteuttamista jatketaan kuitenkin suunnitellusti, kaupunginjohtaja Timo Koivisto kertoo.

Tilanne vaikuttaa myös vuoden 2021 talousarvion valmisteluun sekä maaliskuun lopussa perustetun taloustoimikunnan työhön.

– Talousarviota tehdään normaalilla aikataululla, vaikka näkyvyys onkin poikkeuksellisen heikko. Etenemme niin, että raami tehdään tämänhetkisen tietämyksen valossa kevään
aikana. Syksyllä talousarviota sitten tarkennetaan, Koivisto toteaa.

Samalla tavalla taloustoimikunnan on tarkoitus päästä tarkempaan työskentelyyn syksyllä, vaikka toiminta on jo käynnistetty. Toimikunnan tehtävänä on talouden kehityskuvan määrittely ja toimenpide-ehdotusten määrittely seuraavalle valtuustokaudelle eli vuosille 2021–2025 niin, että kaupungin talous pysyy tasapainossa.

Asiasanat: