Hyppää pääsisältöön
Kuva
Antti Tuiskun Menesty! - Näin löydät itsesi ja voit hyvin -kirjan kansikuva
“Menestys on yhtä kuin itsetuntemuksen kautta syntyvää onnellisuutta.”
Kuva
Antti Tuiskun Menesty! - Näin löydät itsesi ja voit hyvin -kirjan kansikuva

Antti Tuisku julkaisi vastikään 12.8.2021 itse kirjoittamansa kirjan Menesty! - Näin löydät itsesi ja voit hyvin, (WSOY) joka pohjautuu rehellisesti Antin omiin kokemuksiin sekä itsetuntemukseen. Kirjan tekoon johtivat vallitseva maailmantilanne sekä Antin suorittama liikunta-alan ammattitutkinto. 

Esikoisteos on myynyt jo yli 10 000 kappaletta ja keikkunut äänikirjan kuuntelulistojen top 3:ssa. Se oli myös elokuun myydyin tietokirja Kirjakauppaliiton mukaan.

Antti on haastatellut kirjaansa valmentajiaan, fysioterapian ja biomekaniikan spesialistia Viivi Kettukangasta, Hintsa Performancen valmentajaansa Moriz Wikströmiä, Levi Wellness Clubin salin omistajaa ja valmentajaa sekä ystäväänsä Laura Peippoa, koreografiaan ja tanssiopettajaansa Reija Wärettä, ystäväänsä ja huippu-urheilijahiihtäjää Krista Pärmäkoskea, sekä kaksitoista vuotta hänen kanssaan työstänyttä terapeuttiaan.

Kirja alkaa Valittu Kansa -albumin Häitä ja Hautajaisii- lyriikoilla, joka kertoo rehellisesti itsensä etsimisestä. Kappale ponkaisee lukijan heti mukaansa kirjan teemaan, jota seuraa esipuhe.

Esipuheessa Antti jatkaa ja avaa kirjan aloittavan kappaleen tekoa Espanjassa kakkoskodissaan. Siitä syntyneitä tunteita ja käsitteleviä teemoja, jotka juontavat myös tähän kirjaan. Kuinka tämä kirja ylipäätänsä sai alkunsa liikunta-alan ammattitutkinnon myötä hänen valmistelemastaan ja pitämästään luennosta. Vallitseva maailmantilanne ajoi Antin palaamaan ja pysähtymään näiden valmennusluentojen äärelle, josta sitten lopulta kehkeytyikin kirja.

Kirja on jaettu eri osiin, joissa tutkitaan ja pohditaan asioita eri kantilta: esipuhe, identiteetti ja itsensä tunteminen, itsetuntemus työryhmässä ja johtamisessa, itsetuntemus osana uuden luomista, mukavuusalueet, missä taika tapahtuu, fyysinen itsensä haastaminen osana itsetuntemusta, pääpisteenä oma mieleni sekä jälkisanat. Haastatteluosioiden välissä Antti palaa aina omiin pohdintoihin, kunnes taas palaa haastatteluosiohin.

Kirja on rehellinen ja kaunistelematon sekä tutkiskeleva ja pohdiskeleva. Se tempaisee lukijan mukaansa ja on hyvin helppolukuinen ja koukuttava. Kirja on hetkessä kahlattu läpi. Menesty! - Näin löydät itsesi -kirjassa on niin uusia kuin ennestään tuttuja asioita riippuen siitä, kuinka hyvin Antin ja hänen tarinansa tuntee ja kuinka paljon on omaa tietämystä näistä kyseisistä asioista, sekä myös siinä esiintyvistä ihmisistä ja heidän mentaliteetistaan jo entuudestaan. Teos tarjoaa varmasti ihan kenelle tahansa jotain uutta tietoa, kulmaa tai pohdittavaa. Lisää mielekkyyttä ja kiinnostavuutta tuovat siinä haastatellut ihmiset ja heidän näkemyksensä.

Identiteetti ja itsensä tunteminen

Identiteetti ja itsensä tunteminen -osuudessa Antti tarkastelee itseään uransa alusta tähän päivään, mutta myös yleisesti: mitä on itsensä tunteminen, arvot, motivaatio, tavoite, identiteetti, hyväksytyksi tuleminen ja sen hakeminen, onnellisuus ja ego ja miten se näyttäytyy ihmisissä  ja teoissa. Miten tämä kaikki vaikuttaa epäonnistumiseen versus menestymiseen. Osiossa pohditaan mitä se menestys itse asiassa on, mistä se koostuu ja mitä se tarkoittaa Antille. Myös Krista Pärmäkoski pääsee ääneen tässä osiossa. Vaikka Krista tuo huippu-urheilijan näkökulman asioihin, voi huomata paljon yhtäläisyyksiä myös Antin tai kenen tahansa muun mielen ja asioiden kamppailujen suhteen.

Itsetuntemus työryhmässä ja johtamisessa – osio käsittelee hyvin rehellisesti Antin omaa johtamista ja artistiutta vuosien varrelta tähän päivään sekä sen heijastumista työryhmään ja sen hyvinvointiiin ja toimivuuteen. Miten myös työryhmän itsetuntemus, ilmapiiri ja suhtautuminen toisiin sekä aikaansaannoksiin vaikuttaa sen toimivuuteen ja lopputuloksiin? Osiossa käydään läpi myös oman elämän “johtamista” ja siihen kuuluvia ihmisiä ja välillä olevaa dynamiikkaa, tervettä itsekkyyttä sekä elätkö oman näköistä elämää? Krista kertoo näkemyksiään tässäkin osiossa.

Itsetuntemus osana uuden luomista käydään läpi Antin En kommentoi- ja Valittu kansa -albumien tekoprosesseja, sekä Antti Tapani -vaatemalliston luomista. Osiossa puhutaan ryhmän dynamiikasta ja uuden luomisesta, mutta myös siitä kuinka tärkeää on pelottomuus epäonnistumisesta. Asiaa riittää uuden luomisesta ylipäätään (ja ohjeita sekä keinoja siihen), rohkeudesta, arvoista, itsetuntemuksesta, intuitiosta sekä eri tavoista tehdä ja toteuttaa luovuutta. Osiossa puhutaan myös muiden odotuksista välittämättä olemisesta, sekä siitä kuinka luoda ja opettaa jotain, mitä kukaan ei ole osannut odottaa haluavansa. Lisäksi Antti kertoo konkreettisia ohjeita luomisprosessiin.

Missä taika tapahtuu

Mukavuusalueet- ja missä taika tapahtuu -osioissa käsitellään jännitystä, pelkoa, epäonnistumista ja  sekä niiden käsittelemistä ja hyväksikäyttöä sekä mukavuusalueelta poistumista ja itsensä haastamista ja uusiin tilanteisiin viemistä itsensä tuntemiseen.

Antti kertoo omista kokemuksistaan vuosien saatossa, rutiineistaan, itsensä tuntemisen ja itsevarmuuden sekä epäonnistumisen tunteen tiedostamisesta ja balanssista. Antti valaisee myös sitä, miten hän itse hyödyntää näitä ja kuinka tärkeitä ne ovat. Esimerkkeinä hän käyttää artistin uraansa sekä tuntemuksiaan ja oppejaan Varalan urheiluopistosta. Hän paljastaa myös, miksi ei koskaan osallistunut varusmiespalveluun. Tässäkin osuudessa Krista pääsee ääneen antamaan huippu-urheilijan näkökulman, samoin kuin eräs Antin ystävä omista kokemuksistaan perustaessaan Suomen ensimmäistä netissä suoritettavaa golfin Green Cardia. Ystävä kysyy myös Antilta jännityksestä.

Fyysinen itsensä haastaminen osana itsetuntemusta -osiossa käsitellään treenaamista, itsensä ylittämistä ja haastamista parempaan itsetuntemukseen, mutta toisaalta työssä pärjäämistä ja jaksamista arjessa, ihmissuhteissa ja elämässä yleisesti. Osiossa käsitellään arvoja, motivaatiota ja tavoitteita sekä sitä, mitä tulisi jokaisen tietää onnistuessaan tai ylipäätään ryhtyessään elämäntapamuutokseen - tai muuten liikkumisen aloittamisessa ja sen sopivan muodon itselleen löytämisessä? Tämä filosofia pohjautuu ja toteutuu vahvasti tässä osiossa ääneen päässeen Levi Wellness Clubin omistajan ja valmentajan Laura Peipon kehittämässä kahdeksan askeleen valmennuksessa, jossa ei anneta mitään treeni- tai ruokaohjeita. Antti ja Laura käyvät innostunutta ja intensiivistä keskustelua. He löytävät yhteisen sävelen hyvin nopeasti.

Tässä osiossa ääneen pääsevät myös Antin valmentajat Hintsa Performancen yksi valmentajista Moriz Wikström sekä fysioterapian, biomekaniikan asiantuntija Viivi Kettukangas, sekä Antin koreografi ja tanssinopettaja Reija Wäre.

Antti käy läpi omaa suhdettaan liikuntaan läpi elämän. Valmentajien kanssa hän käy tarkemmin, mitä asioita pitää ottaa huomioon ja miten optimoida valmennus niin, että se tukee parhaiten suoritusta ja jaksamista artistin työssä nimenomaan Antti Tuiskuna lavalla, mutta myös tehokasta palautumista. Osiossa käsitellään myös sitä, kuinka jokaiselle ihmiselle pitäisi räätälöidä ja arvioida omaan elämään ja tavoitteisiin toimiva valmennus, suhteessa tuloksiin sekä palautumiseen. Lisäksi pohditaan, kuinka eri mittaustavoilla näitä voidaan myöskin optimoida ja käyttää hyväksi. Matka on ollut antoisa ja opettavainen niin Antille kuin hänen valmentajilleen. Antti on nyt 37-vuotiaana elämänsä kunnossa ja rikkonut monia omia urheilusuoritusennätyksiään, mutta ennen kaikkea voi paremmin kuin koskaan niin fyysisesti kuin henkisesti.

Osiossa käsitellään myös itsensä fyysistä haastamista työryhmässä, jossa Reija pääsee ääneen. Antti ja Reija puhuvat yhteistyöstään ja koko työryhmän yhteen hiileen puhaltamisesta sekä kaikkien hyödyntämisestä koko valmennustiimin Antin sekä tanssijoiden välillä. He puhuvat lisäksi fyysisen itsensä haastamisen vaikutuksesta henkiseen hyvinvointiin sekä siitä, miten saadaan ulosmitattua paras mahdollinen tulos lavalla ja hyvinvoiva työyhteisö - jossa kaikilla on myös hauskaa.  

Välitavoitteet osana kehitystä

Välitavoitteet osana kehitystä -osiossa Antti puhuu, miten välitavoitteet vaikuttavat mennessä kohti tavoitetta, miten nauttia matkasta ja onnellisesta sekä täydestä elämästä, vaikka se peruuntuisikin. Antti havainnollistaa esimerkillään tätä vallitsevaa maailman tilannetta ja sitä kuinka hän ei pystynyt vuosina 2018-2020 pitämänsä tauon aikana jäämään paikoilleen. Tauon aikana hän opiskeli liikuntaneuvojaksi Varalan urheiluopistossa, muutti Espanjaan ja harjoitteli sekä osallistui Joroisten Triathlon-kisaan. Tämän jälkeen lähdettiin palauttamaan taas artistin uraa kehittäviä ominaisuuksia, jotka katosivat pitkissä monotonisissa harjoituksissa. Lopuksi hän summaa, miksi omien fyysisten rajojen tunteminen on tärkeää.

Pääpisteenä oma mieleni -osiossa Antti palaa Saarijärvelle, missä on viettänyt lapsuudessaan paljon aikaa ja pohtii ensin niin sanotun täydellisen elämän etsintää, tässä hetkessä elämistä, itsensä tuntemista ja onnellisuutta. Hän pohtii myös sitä, kuinka tämä vallitseva maailman tilanne on todellisuudessa vasta hänet havahduttanut ja opettanut näihin.

Tämän jälkeen hän haastattelee terapeuttiaan, jonka kanssa hän on jutellut 12 vuotta ja pohtii elämän kysymyksiä itsensä tuntemisesta, haaveilusta sekä elämisestä ideaalimaailmassa versus realiteetti. Kuinka elää täyttä omannäköistä elämää, riittää ja tietää kuka on? Ja miksi niin usein ihmiset eivät kysy tai uskalla kysyä itseltään, ketä he oikeasti ovat?

Antin terapeutti (niin kuin kaikki muutkin hänen kanssaa työskentelevät) on todella asiantunteva ja kokenut ja syvä viisaus kuuluu hänen äänestään. Jokainen sana on todella painavaa asiaa ja lauseita pitää lukea useamman kerran, eikä sittenkään meinaa sisäistää. Terapeutin haastattelun etenkin loppu oli todella koskettava ja sai ihan herkistymään. Upea matka yhdessä.

Tämän jälkeen Antti jatkaa vielä itse pohdiskelua ja yhteenvetoa. Menestyä, menestyminen, menestys tässä hetkessä elämisestä ja kuinka vallitseva tilanne on saanut pysähtymään ja pohtimaan tätä kaikilla elämän osa-alueilla, välitavotteista, itsensä tuntemisesta. Loppukaneettina:

“Onko sattumaa, että vain yksi kirjain erottaa sanan menestys sanasta menetys? Kykenemällä luopumaan ideaalisesta ja epärealistisesta täydellisen elämän maailman ajatuksesta voin saavuttaa syvän rauhan, aidon minän. Tätä minulle on menestys. Jotta voin löytää, minun täytyy kadottaa. Jotta voin saavuttaa, minun täytyy menettää.”


“Menestys on yhtä kuin itsetuntemuksen kautta syntyvää onnellisuutta.”

“Success is a weird thing” - Antti Tapani -mallisto

Jälkisanat -osiossa Antti käy läpi kirjaa ja ideologiaansa ystävänsä kanssa sekä sitä, miten ja mihin itse on aiemmin perustanut hyvän itsetuntemuksen ja kuinka hän sekä muut ihmiset monesti etsimme vastauksia selfhelp-kirjoista, menestyneistä julkisuuden henkilöistä tai muuten menestyneistä varakkaistakin ihmisistä. Löytyykö todellinen vastaus kuitenkin meistä itsestä? Tulevaisuuden suunnittelemisesta ja tässä hetkessä elämisen balanssista. Olemmeko koskaan valmiita? Miten luultavasti aika moni odotti saavansa konkreettisia neuvoja Antilta, kuinka menestyä kuin hän.

Lopuksi

Vaikka voisi luulla, että kirja kertoisi Antin saavutuksissa uralla ja miten hän ne on saavuttanut ja mitä milloinkin konkreettisesti tehnyt. Kirja kertookin itsensä tuntemisesta ja matkasta siihen ja kuinka se on heijastunut uraan, mutta myös toimintaan ihan siviilielämässä ihmissuhteissa ja missä Antti on nyt.

Teos paljastaa Antin kamppailut niin epävarmuutensa, läheisriippuvuutensa, egonsa ja johtajan roolin “puutteesta” , jonka kaiken keskiössä on ollut itsetuntemuksen puute.  

Tämä kirja on ensimmäinen Antin itse kirjoittama kirja. Hänestä on myös aiemmin Hengitän- äänessä Antti Tuisku 2010, Peto-kesä 2016, Antti Tapani- elämäkerta 2018 ja Antti Tapani kultajättipottipokkari 2020. Tämä kirja ei myöskään ole mikään elämäkerta vaan opas itsensä tuntemiseen ja sitä kautta menestymiseen, jossa Antti käyttää omia kokemuksiaan ja artistin uraansa sekä elämäänsä ja kaikkea oppimaansa hyödyksi.   

Vahva suositus tälle kirjalle. Teoksesta on saatavilla myös äänikirja Antin itse lukemana.

Kirjoittanut: Pia Oikarinen